Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som förekom i Savolax och erlades i hö. Den omnämndes 1539 och kan eventuellt vara samma skatt som år 1542 kallades bolemans rokarotzi renta.

Finsk beskrivning

Savossa kerätty heinävero

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 5.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

bolamans rokaruotsiränta