Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Administrativ indelning för organisationen av smittkoppsvaccineringar. Indelningen infördes 1825 när landet indelades i 75 distrikt. År 1859 ökades distriktens antal till 76. Kontrollen av distrikten sköttes av provinsialläkarna, som också var skyldiga att årligen raportera om vaccineringen. Provinsialläkarna avfattade också kungörelser om vaccinering, vilka lästes upp från prediksstolen. År 1883 blev vaccineringen överförd till kommunerna.

Finsk beskrivning

rokotuspiiri

Hallinnollinen yksikkö organisoitaessa isorokon vastaisia rokotuksia Suomessa. Jako rokotuspiireihin astui voimaan 1825, jolloin maa jaettiin 75 piiriin. Piirien kontrollista vastasivat piirilääkärit.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 761.

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 123, 270.

Vuorinen, Heikki S. , Tautinen historia , Tampere: Vastapaino 2002 .