Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som hade till uppgift att resa omkring och utföra smittkoppsvaccineringar. De ambulerande vaccinatörerna utsågs i början av 1800-talet av Finska Hushållningssällskapet, som vid behov också anordnade utbildning. De fick reseersättning för två hästar och innehade samma dagslön som en provinsialläkare. Dessutom erhöll de en ersättning för varje framgångsrikt utförd vaccinering.

Finsk beskrivning

kiertävä rokottaja

Henkilö, jolle oli annettu tehtäväksi kiertää maata antamassa rokotuksia. Kiertävät rokottajat valitsi 1800-luvulla Suomen Talousseura, joka myös vastasi heidän koulutuksestaan.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .