Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond vars medel skulle användas för bekämpning av smittkoppor. Finska Hushållningssällskapet hade rätt att använda medel från fonden för att utbilda vaccinatörer. Med fondmedlen bekostades också de ambulerande vaccinatörernas utgifter.

Finsk beskrivning

Rokotusrahasto

Rahasto, jonka varoja käytettiin taistelussa isorokkoa vastaan. Suomen Talousseuralla oli oikeus käyttää rahastosta saatuja varoja rokottajien kouluttamiseen ja rahastosta kustannettiin myös kiertävien rokottajien matkakulut.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 118.

Vuorinen, Heikki S. , Tautinen historia , Tampere: Vastapaino 2002 .

Andra språk

Inga termer på andra språk