Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinsk anstalt i Viborg från och med 1784 för utförande av vaccination mot smittkoppor.

Finsk beskrivning

rokotushuone, rokonistutushuone

Viipurissa vuodesta 1784 lähtien rokotuksia antanut laitos

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 115 (koppympning).

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 675.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 202.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

vaccinationshus