Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattetal enligt vilket jordeboksräntan beräknades i antalet kor. Skattetalet förekom enligt undervisningarna i Nylands och Tavastehus län, den tavastländska delen av S:t Michels län, östra häradet av Vasa län och Rautalampi socken i Kuopio län.

Finsk beskrivning

lehmäluku

Veroluku, jossa maakirjavero laskettiin lehmien määrän mukaan. Oli käytössä Uudenmaan ja Hämeen läänissä, Mikkelin läänin Hämeen puoleisissa osissa, Vaasan läänin itäosissa sekä Rautalammin pitäjässä Kuopion läänissä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 452.