Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett (av flera varierande) skattetal för hemmanens jordeboksränta i ett län, infört 1587.

Finsk beskrivning

äyriluku

Yksi monista tilan maakirjaveron laskemista varten käytetyistä veroluvuista eli yksiköistä, joilla verotusta laskettiin. Käytössä vuodesta 1587.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 452.