Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den vanligaste enheten vid praktisk taxering av jordegendom under medeltiden. Öreslandet var i vissa landsdelar 3 örtugsland. Under 1500-talet infördes ”nya öresland”.

Finsk beskrivning

äyrinmaa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk