Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av varje hemman utgående ordinarie skatter eller skyldigheter som landtågsgärden, byggnings-, slotts- och salpeterhjälpen, hjälpveden, boskaps-, skjutsfärds- och dagsverkspenningar. Utgjorde en del av jordeboksräntan förutom i Kajana härad, Karelen och Viborgs län där denna ränta var ringa. Ursprungligen under Gustav II Adolfs och Christinas tid uppkommen skatt efter behov, ofta anslagen till något visst ändamål. Efterhand en ständig ränta, lika med den gamla jordeboksräntan. Beräknades efter hemman- och mantalet, i motsats till jordeboksräntan som utgick efter gamla skattetal (såsom öresland, oretal, skattmarker, näbbar, bågar och kor mm.).

Finsk beskrivning

tilan verot ja velvoitteet

Jokaiselle tilalle kuuluvat varsinaiset verot sekä veroluonteiset rasitukset ja velvollisuudet, kuten sotavarustusvero, rakennus-, linna- ja salpietariapu, polttopuuapu, karjamaksu sekä kyyti- ja päivätyömaksut ja -velvoitteet. Ne maksettiin manttaalin perusteella, toisin kuin maakirjavero, joka puolestaan maksettiin vanhojen verotuslukujen, kuten esimerkiksi äyrinmaa, nenäluku ja jousi, avulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 453, 461.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 907–909.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/