Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatter som infördes i jordeböckerna på 1500-talet med beteckningen ränta eller årlig ränta. I de nya länsvis upprättade jordeböckerna på 1600-talet sammanfördes de skatter som utgjordes enligt de gamla skattetalen under jordeboksräntan, eller ordinarie räntan, till skillnad från extraordinarie räntan eller mantalsräntan. Jordeboksräntan utgick med ett fast belopp från varje hemman. Termen jordeboksränta användes även i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

maakirjavero

Maakirjoissa 1500-luvulla käyttöön otettu vuosittainen vero. 1600-luvulla uusissa, lääneittäin laadituissa maakirjoissa vanhojen verolukujen mukaan lasketut verot yhdistettiin maakirjaveroksi tai vakinaiseksi veroksi, vastakohtana ylimääräisille veroille tai manttaaliverolle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 450-461, 466-469.

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 498 .

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 71, 114.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 904, 6: 83, 90. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10: 415, 13: 123. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 174.

Andra språk

Dåtida finska maavero, maakirjavero

Synonymer

årlig ränta