Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av jordeboksräntan i Satakunta. Termen ”jordeboksko” var en enhet för vilken en viss smörmängd (1 mark) eller motsvarande penningsumma skulle erläggas.

Finsk beskrivning

voivero

Osa maakirjaveroa Satakunnassa, maksettiin voina.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 501.