Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordeboksränta utmätt i personligt arbete, infördes i jordeboken som en underavdelning till vanliga jordeboksräntan (spannmål, persedlar eller penningar).

Finsk beskrivning

maakirjataksvärkki, maakirjapäivätyö

maakirjavero, joka laskettiin henkilökohtaisina työpäivinä ja kirjattiin maakirjaan omana alaosastonaan viljana, rahana tai parseleina maksettavan veron oheen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 122. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/