Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I jordeboken, senare jordregistret, antecknat nummer för ett hemman eller en lägenhet på en hemmandels jordeboksnummer.

Finsk beskrivning

maakirjanumero

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare