Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Karta uppgjord 1635–1652 per by, huvudsakligen för att kartlägga kronans områden. Befintliga säterier saknas därför ofta i framställningen. I textbeskrivningen till kartan (Notarum Explicatio) finns uppgifter som härstammar från jordeboken.

Finsk beskrivning

varsinainen maakirjakartta

Källor

Cserhalmi, Niklas , Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap , Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998 , 15–16.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 77.

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto , Maanmittaus & kartografia : Suomalaisen maanmittauksen kehittyminen 1600-luvulta 1800-luvulle.. http://www.vanhakartta.fi

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1635–1652