Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Karta, uppmätning. ”Synopsis” användes speciellt om det lantmäteriuppdrag som Anders Bure fick 1628, då han skulle göra en karta över Sverige som underlag för planering och beslutsfattning.

Finsk beskrivning

yleiskartta, kartta

Erityisesti Anders Buren vuoden 1628 kartografisesta mittauksesta käytetty nimitys.

Källor

Gustafsson, Alfred A. , Maanmittarikunta ja mittaustyöt Ruotsin vallan aikana. I: Suomen maanmittauksen historia I , Porvoo: WSOY 1933 , 14.