Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontroll av tillståndet på en kungsgård när den bytte arrendator. Synen förrättades av häradshövdingen och nämnden samt en av landshövdingen utsedd kronans fullmäktige. Under arrendetiden höll kronofogden och nämnden var femte år en ekonomisk besiktning. Om det då visade sig att arrendatorn inte fullgjort sina skyldigheter skulle laga syn omedelbart förrättas. I annat fall skulle syn förrättas vart tionde år.

Finsk beskrivning

kuninkaankartanon katselmus

Kuninkaankartanoiden tilan tarkastaminen sen vaihtaessa vuokraajaa. Katselmuksen toimitti kihlakunnantuomari ja -lautakunta yhdessä maaherran valitseman kruunun luottamusmiehen kanssa. Vuokra-aikana kruunuvouti ja lautakunta suorittivat talouasioiden tarkastuksen joka viides vuosi. Jos puutteita havaittiin, järejestettiin virallinen katselmus, muutoin katselmuksia pidettiin kymmenen vuoden välein.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 14f.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 343 (syn).