Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontroll av tillståndet på militärt boställe när arrendatorn tillträdde eller avträdde. Syn förrättades på officersboställen av häradshövdingen med sex nämndemän, på underofficerares och lägre stabs- och kompanibetjänsters boställen av kronofogden med fyra nämndemän. Var bostället vanskött, måste innehavaren ersätta bristerna. Överloppsbyggnader ersattes av ägaren. Vid arrendators av- och tillträde förrättades husesyn i närvaro av avträdaren och jordägarens (statens eller inrättningens) ombud. Däremellan hölls ekonomiska besiktningar av länsmannen och två nämndemän. Ändring i synerättens beslut kunde fås genom besvär vid domstol.

Finsk beskrivning

sotilasvirka-asunnon katselmus

Sotilasvirka-asunnon tilan tarkastus vuokraajan vaihtuessa. Kaitselimuksen suoritti kihlakunnatuomari kuuden lautamiehen kera, aliupseerien ja alempien sotilasvirkamiesten asunnoissa kruununvouti ja neljä lautamiestä. Puutteita havaittaessa oli vuokraaja korvausvelvollinen. Näiden tarkastusten välissä tarkastuksen suoritti nimismies kahden lautamiehen kera.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 20, 22, 102.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 343 (syn).