Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som deltog i syneförrättningar och hade rätt till synekost. Ofta var en syneman i praktiken en av häradsrättens nämndemän, i vissa fall en utsocknes nämndeman. Synemännens vittnesmål ansågs ha större beviskraft än målsägandevittnenas.

Finsk beskrivning

tarkastaja, katselmusmies

Ulkopitäjäläinen tai kihlakunnanoikeuden lautamies, joka osallistui virallisiin katsellmuksiin/tarkastuksiin ja jolla oli oikeus ylläpitoon toimituksen ajan.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 610.