Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förrättning genom vilken tvister mellan två härader avgjordes. Synemännens antal skulle vara tolv, men i ett typfall från Asikkala 1445 användes endast sex landssynemän.

Finsk beskrivning

maakatselmus

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 607ff.