Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden av landsting, sedan 1500-talet av lagmansrätten utsedd nämnd eller synerätt som avgjorde en överklagad häradssyn genom att på ort och ställe granska de omtvistade ägogränserna.

Finsk beskrivning

maakäräjät

katselmusoikeus; Keskiajalla maakäräjistä käytetty nimitys, 1500-luvulta lähtien laamanninoikeuden asettama lautakunta tai katselmusoikeus, joka ratkaisi kihlakunnankatselmuksesta tehdyn valituksen käymällä paikan päällä tarkistamassa omistusten rajat.

Källor

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 591.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 201.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 462 (synerätt).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal

1400-tal
cirka 1415–1734