Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontroll av tillståndet på och hushållningen av ett boställe för präster. Husesyn förrättades vid arrendators av- och tillträde av häradshövdingen och en utsocknes nämnd på landshövdingens uppdrag och i närvaro av kronans, konsistoriets och socknens ombud. Synen inbegrep kontroll av boställets handlingar och dokument som efter 1720 skulle förvaras i sakristian. Däremellan hölls ekonomisk besiktning under prostvisitationerna, i närvaro av kronofogden eller länsmannen och några sockenmän. Var bostället vanskött, måste innehavaren tillrättalägga bristerna. Synerättens beslut kunde överklagas till lagmansrätten.

Finsk beskrivning

pappisvirka-asunnon katselmus

Vuokraajan vaihtuessa toimitettu papin virka-asunnon tilan tarkastaminen, jonka suoritti kihlakunnantuomatri toisesta pitäjästä olevan ja maaherran nimittämän kruununluottamusmiehen kanssa kruunun, konsistorion ja pitäjänn valtuutuksella. Väliaikoina rovasti suoritti tilan talousasioiden tarkastuksen kruununvoudin, nimismiehen tai pitäjäläisten läsnäollessa. Vuokralaisen tuli korvata havaitut puutteet ja viat.

Källor

Inga källor