Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Boställe upplåtet för militär flöjtblåsares uppehälle. Bostället var efter 1771 skyldigt att stå för bl.a. herredagspenningar, durchstågs-, håll- och kronoskjutsningar.

Finsk beskrivning

puhallinsoittajantila

Tila, joka oli varattu armeijassa toimivalle puhallinsoittajalle. Oli vuodesta 1777 lähtien velvollinen suorittamaan muun muassa herrainpäivämaksua sekä läpikulku-, holli- ja kruununkyytejä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 759.