Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Båtsman som hade hemkall i stället för boställe.

Finsk beskrivning

kestiruotumerisotilas*

ruotupalkanlisää saava merisotilas

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk