Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvat kompani vid svenska arméns flotta som bestod av hemkallsbåtsmän.

Finsk beskrivning

kestiruotukomppania*, ruotupalkanlisäsotilaista värvätty komppania

Komppania, joka oli värvätty ruotusotilaista, joilla ei ollut omaa ruotutorppaa, vaan oikeus saada ruokansa talollisilta.

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 250 (hemkall).

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 119.