Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i ett inspektionsdistrikt under Forststyrelsen som ansvarade för skogsvården på lands- och militiestatens boställen. En egen kategori utgjorde de forstmästare som ansvarade för prästerskapets boställen.

Finsk beskrivning

puustellinmetsänhoitaja, virkatalojen metsänhoitaja

valtion virkatalojen metsänhoidosta vastannut virkamies

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1907 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 56.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

forstmästare för statens boställen