Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De arrenden som ursprungligen betalades för boställen som varit anslagna åt befälet vid indelta armén och som efter 1809 och den sista innehavarens avgång tillföll kronan. Boställena arrenderades sedan ut mot en årlig arrendeavgift som tillföll militiestaten.

Finsk beskrivning

virkatalon vuokra (sotilaskassa)

Vuokra, jota maksettiin ruotuarmeijan päällystölle kuuluineista taloista ja jotka vuodesta 1809 viimeisen omistajan kuoleman jälkeen siirtyivät kruunulle. Virkataloja vuokrattiin sittemmin vuosittaista armeijakunnalle maksettavaa vuokraa vastaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 700.