Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gård av privilegierad natur som tillhörde kronan och som brukades av kronan. Från 1600-talet förvaltades kungsgårdarna vanligen genom arrende eller var indelade till boställen.

Finsk beskrivning

kuninkaankartano

Källor

Inga källor