Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De närmast omkring en kungsgård belägna hemmanen som ansvarade för byggningshjälpen.

Finsk beskrivning

kuninkaankartanonlautakunta*

kuninkaankartanon naapuritilat, jotka vastasivat rakennusavun toimittamisesta

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 15.