Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som arrenderade en kungsgård under svenska tiden År 1799 bestämdes att arrendetiden var 30 år. Arrendatorn skulle betala ett fixerat belopp i spannmål för den fasta åkerjorden medan andra förmåner auktionerades ut för en penningavgift. Arrendatorn var skyldig att underhålla karaktärsbyggnaden som ersättning för säterifrihet. Han skulle också hävda och vårda kungsgårdens alla ägor. Fram till 1784 hade kungsgårdsarrendatorerna rätt att använda kronans räntedagsverken av de hemman som låg inom två mils avstånd från gården. Arrendatorn ansvarade för brännvinsarrendeavgift, djäknepenningar, kyrkobyggnad med därtill hörande byggnader, dulgadråpsböter, sockenfattigas underhåll, skallgång, brandstod samt prästerskapets tionde och andra rättigheter.

Finsk beskrivning

kuninkaankartanon vuokraaja

Henkilö, joka vuokrasi kuninkaankartanoa. Vuodesta 1799 vuokra-ajaksi määrietltiin 30 vuotta ja hänen tuli maksaa kiinteä määrä viljaa maan koon mukaisesti.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kuninkaankartanon vuokramies, kuninkaankartanon arentimies l. arentilainen

Synonymer

kungsgårdsarrendator