Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kungsladugård eller kungsgård som i slutet av 1600-talet förvaltades direkt av kronan utan att bli utarrenderad.

Finsk beskrivning

kruunun välittömässä hallinnassa oleva kuninkaantila/-latokartano

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

behållen kungsgård
behållen ladugård