Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral benämning på kronan tillhörigt och av kronan förvaltat gods, exempelvis kungsgårdar och kungsladugårdar. Beteckningen uppkom i slutet av 1600-talet då kronogods började utarrenderas på viss tid eller som perpetuellt arrende till högstbjudande. Den användes även om de räntor som gick direkt till kronan i stället för till en tjänsteman eller frälseinnehavare.

Finsk beskrivning

kruunun omaksi jäänyt

Kameraalinen nimitys kruunulle kuuluvista ja kruunun hallitsemista tiloista, kuten kuninkaankartanoista ja kuninkaanlatokartanoista eli -karjatiloista, joita alettiin 1600-luvulla vuokrata väliaikaisesti tai pysyvästi eniten tarjoavalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 559.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1047.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Register , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 8: 12–13.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kruunulle jäänyt, kruunulle pysytetty

Synonymer

kronan behållna