Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet benämning på en konungs och hans uppvaktnings tillfälliga bostad, särskilt under fälttåg och dylikt. Hovlägret förestods av en hovlägerförvaltare.

Finsk beskrivning

hovileiri

1600-luvulla käytetty nimitys kuninkaan ja hänen seurueensa väliaikaisesta asumuksesta, varsinkin sotaretkien ja vastaavien matkojen yhteydessä. Hovileirin esimies oli hovileirinhoitaja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 12–13.

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 358.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 391–405.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/