Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Viborgs län, donationsgods som från 1812 till cirka 1867 låg under ryska kronans omedelbara disposition (till exempel kungsgård, kungsladugård). Från 1867 avsågs med hovläger också de herrgårdar som inlöstes från ryska donatarier och som till en början brukades av finska staten, men senare (mestadels) parcellerades eller blev kronopark.

Finsk beskrivning

tsaarin hovitila

Viipurin alueella lahjoitustila, joka oli tsaarin välittömässä omistuksessa (esimerkiksi kuninkaankartano tai latokartano)

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 12–13.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 391–405.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1812–ca 1867