Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral benämning på något som omedelbart var kronan förbehållet (till exempel kronosäterier, kungs- och kungsladugårdar).

Finsk beskrivning

kruunulle välittömästi kuuluva

Kameraalinen nimitys kruunulle välittömästi kuuluvalle omaisuudelle, kuten kruunusäterit tai kuninkaantilat ja -karjatilat.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 97.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 13.