Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under kronan lydande obebott område som var avsöndrat från allmänningen. Kungsparker omnämndes i landslagarna. I dessa stadgades om straff för den som jagade i kungspark.

Finsk beskrivning

kuninkaanpuisto*

Kruunulle kuuluva asumaton metsäalue.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 518.