Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fortlöpande arrende av kronojord, upphävdes 1766 när längden på arrendet av kungsgårdar och kungsladugårdar fixerades till högst 15 år.

Finsk beskrivning

pysyvä vuokra

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 13.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/