Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officerare eller tjänsteman som av kronan erhållit en arrendeförläning samt adelsman som av en donatarie arrenderade ett donationsgodskomplex.

Finsk beskrivning

vuokraaja

kruunulta arentimaata saanut virkamies tai upseeri, myös lahjoitusmaan vuokrannut aatelismies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 114.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 128-130, 184.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 28 .

Andra språk

Tyska Arrendator
Ryska arrendator
Dåtida finska vuokramies, arentimies