Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmål som erlades i arrende.

Finsk beskrivning

vuokravilja*, arentivilja*

vilja, jota käytettiin vuokranmaksuun

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk