Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medel som erlades för enskilt eller samfällt bruk av under kronans omedelbara disposition varande kungsgårdar, fiske, holmar och obebyggda lägenheter. Arrenderäntan utgick till ett belopp som överenskommits i kontraktet mellan kronan och arrendatorn. Den ingick i den årliga specialuppbördsboken som färdigställdes för skatteindrivningen under uppbördsstämmorna.

Finsk beskrivning

vuokratuotto

Varat, jotka saatiin kruunun välitömässä omistuksessa olevien kuninkaankartanoiden, kalavesien, saarten ja asuttamattomien tilojen yksityis- tai yhteiskäytöstä. Vuokratuotto oli suurudeltaan vuokrasopimuksessa määritellyn korvauksen mukainen. Se kirjattiin vuosittaiseen erityisveronkantokirjaan, joka laadittiin veronkantokokouksia varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 563-564.