Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arrendator. Kronan började från slutet av 1610-talet utarrendera uppbörden av skatten till förpaktare eller konsortier mot särskilda kontrakt. Avsikten var att öka kronans tillgång till penningmedel. De tidigare fögderiräkenskaperna ersattes då av arrenderäkenskaper.

Finsk beskrivning

vuokraaja

Kruunu alkoi 1600-luvun lopulta lähtien vuokrata veronkanto-oikeuksia yksityisille vuokraajille tai konsortioille sopimusta vastaan. Tarkoituksena oli lisätä kruunun tuloja. Aiemmat voutitilikirjat korvattiin vuokraoikeustilikirjoilla.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 79.

Andra språk

Dåtida finska vuokraaja

Synonymer

entreprenör