Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på landbönder, torpare och andra arrendatorer till jord eller en del av ett hemman.

Finsk beskrivning

tilanosan vuokraaja

Yhteisnimitys, jota käytettiin talonpojista, torppareista sekä muista maata tai tilan osaa vuokraavista henkilöistä.

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 342.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 373.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , 47.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 149 (hemmansdel).

Andra språk

Dåtida finska talonosan vuokraaja