Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om hemman som brukades under ett annat hemman, vilket stod för hemmanets räntor och andra utlagor; särskilt om hemman som var utan åbo och laglig bostadsbyggnad. Hörde vanligen till en stad eller ett säteri.

Finsk beskrivning

tilan peltojen antaminen toisen tilan viljeltäväksi

Termi, jota käytettiin, kun ilman päärakennusta olevan tai asumattoman tilan viljelykset olivat toisen tilan käytössä. Peltoja käyttävä tila vastasi tällöin kaikista veroista ja muista velvoitteista. Tavallisesti tällainen tila oli kaupungin tai säteritilan omaisuutta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 64, 66.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 59. http://runeberg.org/lantuppsl/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 6.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska talon yhdistäminen kaupunkiin/säteriin