Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1688 om den åtgärd då ett hemmans ägor sammanfördes under ett annat hemmans mantal, vanligen på grund av oförmåga att betala skatt. Antingen uteslöts det inlagda hemmanet helt ur ränteräkningen, eller så upphörde endast mantalet och skattskyldigheten (utskylder och besvär) överflyttades på det andra hemmanet. I vissa fall var inläggning jämförbart med hemmans förminskning, i andra fall med hemmans förmedling.

Finsk beskrivning

yhdistäminen, liittäminen (toisen tilan alaisuuteen)

Vuodesta 1688 käytetty nimiyts toimenpiteestä, jossa tilan maat yhdistetään toisen tilan maihin, tavallisesti veromaksukyvyttämyyden perusteella.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 688. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 164 (inlägga).