Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600- och 1700-talet förekommande samlande benämning på hemmans uppdelande i mindre enheter. Jordstyckningen indelades, beroende på jordstyckningens natur, i ägostyckning, hemmansklyvning och jordavsöndring.

Finsk beskrivning

maan lohkominen, maan palstoitus

1600–1700-luvuilla esiintyvä yleisnimitys maan jakamiselle pienempiin yksikköihin. Sen alle kuuluivat käsitteinä, lohkomisen luonteesta riippuen, tilusten lohkominen, tilan halkominen sekä tilan erottaminen eli palstaaminen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 168–169. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 175.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska maanlohkominen