Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullkammare vid anlöpningshamn.

Finsk beskrivning

ulkotullikamari

Tullikamari, joka sijaitsee ulkomaanliikennettä hoitavassa satamassa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 671.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , VI: 193 (ulkotulli).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 164.

Andra språk

Dåtida finska ulkotullikamari