Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Räkenskaper som enbart innehåller redovisning för den skatt som en förpaktare skulle leverera till kronan. På 1620-talet började arrenderäkenskaperna ersätta fogderäkenskaperna.

Finsk beskrivning

arentitilit*

kruununvuokralaisten maksamien verojen tilit

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 79.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare