Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De bestämmelser som gäller då ändringar görs i statuter för donation, stiftelse, testamente eller gåvobrev och den rätt med vilken dylika ändringar görs. Ursprungligen var permutationsrätt en rätt som tillkom konungen.

Finsk beskrivning

muutosoikeus

Säädökset, jotka antavat oikeuden tehdä muutoksia koskien lahjoituksia, testamenttia tai lahjakirjaa sekä oikeus muutosten tekoon.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II:666 (permutation).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare