Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gåvobrev vars dispositioner trädde i kraft först efter utfärdarens frånfälle. Testamentsrätten reglerades av landskapslagarna och den kanoniska rätten utfärdade regler för de testamenten som utfärdades av präster och biskopar. Rätt att fritt avhända sig avlingejord stadfästes i Magnus Erikssons landslag.

Finsk beskrivning

testamentti, jälkisäädös

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk