Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvarlåtenskap som enligt lag övergått till annans ägo på grund av släktskap eller på grund av testamente efter förre ägarens död.

Finsk beskrivning

perintö

Jäämistö, jonka omistus siirtyi aiemmalta omistajan tämän kuoltua lainmukaisesti toiselle sukulaisuuden tai testamentin perusteella.

Källor

Inga källor