Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommission under ständerna som uppgjorde bouppteckningen och förrättade arvskiftet efter änkedrottningen Hedvig Eleonora (1636–1715). Kommissionen leddes av generalguvernören över drottningens livgeding och en av statssekreterarna.

Finsk beskrivning

Perinnönjakokomissio*

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 288.

Andra språk

Engelska the Commission of Inheritance Distribution

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1715–1724

Synonymer

Kgl. May:ts och Riksens högl. Ständers arvdelningskommission